PSİKO-SOSYAL SERVİSİMİZ

Psiko-sosyal yardım servisi; hükümlülerin ve personelin ruh, beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları yürütür. Bu programlar, hükümlüde kanunlara saygılı olarak yaşama düşünce ve duygusunun yerleşmesi, ailesine ve topluma karşı sorumluluk duygusunun gelişmesi, toplum yaşamına uyması, yeni beceriler edinmesi ve farkındalık kazanması konularındaki çalışmaları kapsar. Hükümlü kuruma geldiğinde, psiko-sosyal yardım servisince görüşme yapılarak hangi programlara alınacağına ilişkin bir değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmede, kişinin ihtiyacı, programların yapısı, kurum olanakları gibi koşullar göz önünde bulundurulur ve kişi kendisine uygun bir programa dâhil edilir. Programlar bireysel ve grup çalışmaları şeklinde, hükümlünün kuruma girişinden tahliye edilmesine kadar geçen süreç içerisinde, kurumda görevli psikolog tarafından yürütülür. Ceza İnfaz Kurumumuzda Uygulanan Programlar Kişisel Gelişim Programı, 37 oturumdan oluşan haftada en az 3 kez toplanılmak üzere ergenlerin kişisel gelişimini destekleyen bir grup çalışmasıdır. Yaklaşık 1 saat kadar sürmektedir. Bu programın amacı, hükümlü ergenlere genel bilgilerin verilmesi, diğer grup çalışmaları için zemin hazırlanmasıdır. İyiye Doğru Öfke Kontrol Programı, 11 oturumdan oluşan haftada en fazla 3 kez, birer saatlik oturumlarla yapılan bu program, ergenlere öfke kontrolü ile ilgili bilgilerin verildiği ve ergenlerin öfkeli durumlarda neler yapmaları gerektiğini öğretmek amacıyla hazırlanmıştır. Buradayım Güvenli Davranış Programı, 12 oturumdan oluşan haftada en fazla 2 kez toplanılarak yapılan ergenlere yönelik bir programdır. Yaklaşık 1 saat sürmektedir. Bu programın amacı; kişinin kendini ortaya koymasını ve güvenli davranış sergilemesini sağlayacak temel yaşam becerilerini kazanmasını sağlamaktır. Aile Eğitimi Programı; 5 oturumdan oluşan bir programdır. Koşulların uygun olmadığı durumlarda, bu program 2 saatlik 1 oturum şeklinde de verilebilmektedir. Bu programın amacı, ergenlerin tekrar suç niteliğinde davranışlar sergilemesinde önleyici rolü olan aileyi, ergenlik dönemi hakkında bilgilendirmek, ebeveynlerin çocuklarına yönelik tahliye sonrasındaki yaklaşımları hakkında bilgilendirmektir. Kurumumuzda psiko-sosyal servis görevlilerinin gerekli görmesi veya ailenin isteği üzerine aileler ile görüşme yapılmaktadır. Ziyaretçisi gelmeyen hükümlüler tespit edilerek aileleri ile telefon ile irtibata geçilerek sebebi öğrenilmeye çalışılmakta ve hükümlüye gerekli bilgi verilmelidir. İnfaz ve Koruma Memurlarını Bilgilendirme Programı,8 oturumdan oluşan bir programdır. Koşulların uygun olmadığı durumlarda, program 4 saatlik 1 oturum şeklinde de verilebilmektedir. Bu programın amacı, infaz ve koruma memurlarını psiko-sosyal servisi, ergenlik dönemi özellikleri, hükümlü ergenlere yönelik tutum ve davranışları hakkında bilgilendirmektir.

 

 

Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 15.01.2015 ] - Hazırlayan : Erkan ÖZEL
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.